Velkommen til Steinerhøyskolens læringsplattform

Læringsplattformen er et verktøy som støtter studenter og lærere i læringsprosessen.

NB. Plattformen støttes ikke av nettleseren Internet Explorer. Den kan for øvrig benyttes med de fleste nettlesere, eksempelvis Firefox, Chrome, Opera og Safari.

Steinerhøyskolens utdanninger skal utdanne gode, autonome pedagoger som kjenner seg selv og oppgavene de vil møte i yrkeslivet.

Pedagogisk innsikt, fagdidaktiske ferdigheter og evne til å lede barn og elevgrupper er derfor sentrale mål i utdanningene.

Studiene vektlegger både steinerpedagogiske ideer, metoder og praksiserfaringer. I tillegg gjennomarbeides et bredt spekter av relevante teoretiske, vitenskapelige og praktisk orienterte kilder.

Varierte arbeidsmetoder og en helhetlig tilnærming til lærestoffet er et av kjennetegnene ved studiet. Fokus på kritisk refleksjon, kunstnerisk arbeid og utdanningspraksis med forberedelser og etterarbeid gir studiet mening og sammenheng.

 

Som student vil du her kunne hente fagtekster, levere inn oppgaver og få tilgang til aktuelle beskjeder og annen informasjon.

 

 

 

 

 

 

 


Administrator for Læringsplattform RSH :
Drevet av Claroline © 2001 - 2013